Skateparker

Skateboardåkning i London är en del av vardagen hos många ungdomar. Skatekulturen är stor och det finns många så kallade ”spots”. Spots är ingenting annat än naturliga skateställen som består av trappor, räcken, betongsuggor, bänkar etcetera.

Skateboardåkare har historiskt sett behövt leta efter skatespots, och de flesta har inte varit avsedda för skateboardåkning. Att hitta skatespots har alltid varit problematiskt. Ofta medför de ett störningsmoment för allmänheten, och skateboardåkarna kan utgöra en viss trafikfara. Därför har man anlagt skateboardramper och skateparker världen över för att ta itu med problemet. Det vi idag fokuserar på är Londons skateboardmiljö och stadens utbud av skateboardparker.

Skateboardparker i London

Skateboardparker anläggs traditionellt sett utomhus, de är oftast gjorda av betong och trä. I inomhusparker används oftast plywood som huvudsakligt material. London har många skateparker, och här har man tagit byggandet till ytterligare en nivå; London är nämligen känt för sina innovativa skateparker byggda till största delen av metall. Vad för typ av metall som används är oklart, så även anledningen till varför man har valt att bygga i metall. Materialet, som kallas för ”black metal”, sägs vara rostfritt, vilket förmodligen är den främsta anledningen då det ofta regnar i London. Black metal-parkerna ligger utomhus, det kan dock finnas någon eller några även inomhus.

Kända skateparker i London

Fassnidge park, Ruislip, Pole Hill, Woolwich och River Brent Park är alla skateboardparker i London byggda av just metall. De ligger alla utomhus och har asfalt som grund. De är inte så stora, men de är många och tillfredsställer skateboardåkarens behov mer än tillräckligt. Sparkcykel och BMX förekommer också i parkerna. Bay Sixty 6 och Bromley är exempel på några av stadens lite större skateboardparker. Bay Sixty 6 ligger strategiskt skyddad under en viadukt, men trots det kommer det ändå in en hel del regn. Sedan 2011 är det Nike SB som har hand om skötseln av just Bay Sixty 6-parken.