Greyhound kapplöpning

Greyhound race eller hundkapplöpning är en sport i England och många andra länder där vinthundar används. Det finns olika vinthundar; Greyhound är bara ett exempel, men de är vanligast inom kapplöpning. De är byggda specifikt för explosiv fart och uthållighet, de har väldigt bra syn.

Hundarna springer runt på en oval sandbana och precis som i vanlig löpning vinner den som kommer först i mål. Detta är ett klassiskt sportspel. För att hundarna ska springa använder man en hare (det är givetvis inte en vanlig hare utan en attrapp som liknar de egenskaper som en hare har). Innan löpet sätts hundarna i bu och en lucka öppnas när racet startar. Hundarna springer sex åt gången på banan. Det finns 3 olika distanser som hundarna kan springa, 350 meter, 550 meter och 900 meter.

Historia

Det är oklart exakt när man började med hundkapplöpning, men det finns källor som pekar på att det har funnits sedan det första årtusendet i Rom. Men det var inte förrän 1800-talet som hundkapplöpning tog sin moderna form i länder som England, Irland och Australien. På den tiden använde man en riktig hare, idag använder man som sagt en attrapp.

Regler

Det finns många regler inom hundkapplöpning gjorda för allas bästa välmående – inte minst hunden. Bland annat måste hunden vara ID-märkt och registrerad inom specifika organisationer, i Sverige SHCF och i Storbritannien GRA (Greyhound Racing Association). Utöver detta ska hundar inte tränas före 12 månaders ålder då det kan påverka deras fysiska utveckling. Dessutom bör man se över att hundens stamtavla (gener) passar kapplöpning.

Greyhound race i London

I London hittar du många olika platser och tävlingar för Greyhound racing, bland annat Crayford Stadium, Romford Stadium, Central Park Stadium, Harlow Stadium och Henlow Stadium. Tävlingarna följer ingen specifik struktur annat än att de främst sker på helger. Det finns även träning och kurser för hundkapplöpning på dessa platser. Avslutningsvis kan vi poängtera att hundkapplöpning är en unik och rolig sport!